Viaköp Trädgård

Entrésida

Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv, ja så är det nog. Kör man på 112:an och paserar Höganäs stadsskylt så svänger man ner på en grusväg, efter c:a 700m till höger och 400m ner på den vägen ligger vår Skånegård, omgärdad med 2m höga insynsskyddande häckar runt trädgården. Häcken slutar i liv med byggnaden och ett stenjäre tar vid fram till entrén, där har vi stenplattor från vägen in till entrén och gången viker av till vänster in till trädgården. Längs gången har vi byggt en Pergula som klätterrosorna skall växa i. Kullen intill stenjäret är det vildplanterat.                                             

Mellan entrén och vagnsliden är det tre stycken rosenspaljéer och där emellan järnurnor med klippta boxbom och längs gången in har vi krukor med växter. In emot vagnsliden är det gammal kullerstens-läggning och längs byggnaden är det planterat Buskrosor och Stockrosor, på biluppställningsplatsen är det grus.  

Viaköpsvägen 43.

26394 Ängelholm.       

Så ser entrén ut från vägen